Nieuwsflits update blauwtong. tankmelk wormen en uitnodiging kennismiddagen

Blauwtong heeft ons bereikt

Begin september is er in Nederland Blauwtongvirus (BTV) serotype 3 vastgesteld.. In onze praktijk hebben we ook al diverse verdachte dieren onderzocht en eind vorige week zijn de eerste blauwtong besmettingen met bloeduitslagen bevestigd. Een preventieve maatregel is het opstallen van dieren, zeker op tijdstippen dat knutten actief zijn. Dit is helaas niet altijd praktisch uitvoerbaar. Als dieren opgestald worden, is het belangrijk om goed te ventileren. Ook naalden kunnen bijdragen aan de verspreiding van blauwtong, gebruik dus bij iedere behandeling en per dier een nieuwe naald!

De verwachting is dat het virus voor de winter al over heel Nederland is verspreid. Wij ontvangen vreselijke verhalen uit vooral het midden van het land, waarbij sprake is van veel leed (vooral bij schapen). Zowel voor de aangetaste dieren die veel pijn hebben en met grote kans op sterfte (verhalen uit het veld variëren van 25 – 50% mortaliteit van de aangedane dieren) als voor de veehouders en dierenartsen die dit met lede ogen moeten aanzien. Symptomen bij schapen zijn onder andere; koorts, neusuitvloeiing, speekselen, pijnlijke leasies in de bek, gezwollen tong, beslag op de slijmvliezen, verlies van eetlust, kreupelheid door ontsteking van de kroonranden, benauwdheid, longoedeem en ook “ontschoening” (verlies van de klauwen) wordt genoemd. Bij runderen zijn de klinische symptomen minder ernstig, maar niet onbelangrijk; zoals koorts, kreupelheden en zweren en korsten op de neusspiegel. Melkproductiedaling van gemiddeld 4 kg per koe per dag tot wel 50% van de productie in individuele gevallen wordt gemeld.

Als dieren ziek zijn dan is onder andere symptomatische behandeling met pijnstillers en een goede verzorging nodig. Hierbij is het belangrijk dat de vochtbalans op orde is. Probeer dan ook om de dieren aan het drinken en eten te houden en/of van energie te voorzien. In het geval van (kans op) bacteriële infecties van de bek en/of klauwen moet ook antibiotica gegeven worden. In sommige ernstige gevallen (benauwdheid, longoedeem) kunnen nog andere aanvullende behandelingen nodig zijn. 
 


Uitnodiging kennisdagen ‘Diergezondheid

In het najaar van 2023 organiseren wij twee kennisdagen. De thema’s van deze dagen zijn “Wat is giftig voor de koe? ” en “Klauwgezondheid”. De kennisdagen kunnen gebruikt worden voor On the way to Planet Proof boeren om aan criterium 4.12 te voldoen, maar is uiteraard ook interessant als u niet aan Planet Proof meedoet. Als er meerdere medewerkers zijn op een bedrijf dan adviseren wij voor beide kennisdagen één medewerker in te schrijven. Aanmelden kan tot 1 november via de app, mail of telefonisch. 

“Wat is giftig voor de koe?” 

Op 29 november organiseren wij een kennisdag over het thema toxiciteit. Welke materialen zijn giftig voor de koe? Weet u hoe Jacobskruiskruid eruit ziet en wat dit voor schadelijke effecten heeft voor de koe. Ook de plant Doornappel groeit in maispercelen en kan zeer schadelijke gevolgen hebben bij opname door dieren. En is dat plekje schimmel in de kuil echt zo gevaarlijk? Op al deze vragen en meer kunt u antwoorden krijgen en tips om ervoor te zorgen dat uw koeien geen giftige stoffen binnenkrijgen
Datum: 29 november 2023
Tijdstip: 13.30 tot 16.30
Locatie: volgt later, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Kosten: €50,-

 

“Klauwgezondheid”
Koeien met een goede klauwgezondheid vreten beter, produceren meer melk en worden sneller drachtig. Met het voorkomen van klauwproblemen legt u dé basis voor een gezonde, fitte melkveestapel met goed dierwelzijn. En dat is waar het bij deze middag om draait! 
In deze praktische middag bespreken we buiten de stal het 7 puntenplan klauwgezondheid dat u kan helpen klauwproblemen op uw bedrijf snel inzichtelijk te krijgen en te verhelpen.  Aan de orde komen de rol van voeding, huisvesting en hygiëne in relatie tot klauwgezondheid maar ook diverse zaken rondom het toepassen van voetbaden.
Daarnaast bespreken we met elkaar een aantal praktijkcasussen uit groep. O.a. ook hoe de uitslag van Klauwgezondheid Tankmelk kan bijdragen in de aanpak van klauwgezondheid op uw bedrijf. Tijdens de workshop is een Menno Holzhauer, klauwgezondheidsspecialist van de GD aanwezig op het bedrijf van één van uw collega melkveehouders. Er is er uiteraard voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Datum: 23 november 2023
Tijdstip: 13:00 tot 15.45
Locatie: volgt later, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
Kosten: €50,- gratis voor deelnemers van het tankmelk abonnement Klauwgezondheid


Tankmelkonderzoek wormen

Dat wormen voor groeivertraging en zieke kalveren kunnen zorgen weten we allemaal. Dat wormbesmettingen ook verantwoordelijk zijn voor verlies van melkgift is minder bekend. En dat terwijl dit toch redelijk veel voorkomt. Het is de koeien echter niet meteen aan te zien dat ze een wormbesmetting hebben, maar kan intussen wel zorgen voor een verminderde melkgift en mogelijk verminderde vruchtbaarheid. Meten is weten en dat geldt ook voor wormbesmettingen. Daarom bieden e elke melkveehouder ook dit jaar weer een gratis onderzoek op tankmelk aan. Hierin wordt gemeten hoeveel antistoffen aantoonbaar zijn. Heeft u ook last van hoestende koeien of vaarzen? Dan kan aanvullend ook op longwormen worden onderzocht (dit kost nu € 15 (ipv standaard €31,85). Hiervoor moet een extra buisje melk worden aangeleverd. U mag dit melkmonster op de praktijk inleveren of aan ons meegeven als we toch op uw bedrijf zijn. Dit onderzoek loopt tot 1 december. 

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Madelyn Proper, Rick Kempener en Sjoerd Malda.

Dierenkliniek Deventer
Smeenkhof 12
7429 AX Deventer

Tel. 0570-657000
WhatsApp 06-83654645
www.dierenkliniek-deventer.nl
info@dierenkliniekdeventer.nl