Klauwgezondheid: “Wat als het uit de klauwen loopt?”

Iedereen is bekend met een zoolzweer, tussenklauwontsteking of mortellaro. De behandeling en preventie van deze aandoeningen komt ter sprake tijdens bedrijfsbezoeken. Maar wat als de problemen groter zijn en alleen het plaatsen van een klosje, inpakken van de klauw of voetbaden niet de oplossing is? In deze nieuwsflits extra aandacht voor de behandeling van een tyloom, teenpuntnercrose of niet helende wittel lijn defecten.

Tyloom:

Een tyloom is een woekering van de tussenklauwhuid en wordt veroorzaakt door een chronische irritatie. De primaire oorzaak is vaak een chronische of verwaarloosde tussenklauwontsteking, maar ook een chronische infectie met Mortellaro kan een rol spelen. Doordat de tyloom voor ruimtegebrek zorgt tussen de klauwen, is het vaak een zeer pijnlijke aandoening en lopen de koeien hiermee permanent kreupel. Wanneer een tyloom deskundig operatief wordt verwijderd, komt deze niet meer terug. Hiervoor is het noodzakelijk dat de onderpoot lokaal wordt verdoofd en de tyloom in zijn geheel wordt weggesneden. Het zichtbare gedeelte is namelijk niet de gehele tyloom: er moet ook die in de tussenklauwspleet weefsel worden weggehaald, wat alleen mogelijk is wanneer de koe goed verdoofd is.

Teenpuntnecrose en niet helende witte lijn defecten:

Teenpuntnecrose is een pijnlijke klauwaandoening, waarbij er veel verschillende stadia voorkomen. In het beginstadium kan de klauw er nog goed uit zien met lichte kreupelheid. In een later stadium wordt de poot soms geheel ontlast en vallen gaten in de punt van het hoorn. Ernstige teenpuntnecrose kan worden behandeld door het onder verdoving amputeren van een deel van de klauw. Zo kan al het necrotische weefsel worden verwijderd en kan de klauw weer herstellen vanaf gezond weefsel. Hier worden goede resultaten mee behaald en zo wordt de koe voor het bedrijf behouden. Soms is het ook noodzakelijk een totale klauwamputatie uit te voeren. 

In bepaalde gevallen is het mogelijk om necrose of niet helende witte lijn defecten met medicijnen te behandelen door de dierenarts. Een eenmalige injectie door de dierenarts is voldoende. Het medicijn dringt diep door in de weefsels en doodt de bacteriën die de necrose steeds dieper doen gaan. let op: dit product heeft een lange wachttijd, namelijk 36 dagen voor de melk en 70 dagen voor vlees. Het product is UDD en bovendien erg gevaarlijk als je jezelf er mee injecteert, dus de injectie wordt door de dierenarts gezet. Het is belangrijk dat de koe goed vastgezet wordt om eventuele ongelukken te voorkomen.

In sommige gevallen is een klauw niet meer met bekappen of medicijnen te behandelen. In dit geval is klauwamputatie een goede optie. In slachthuizen wordt tegenwoordig erg veel belang gehecht aan dierenwelzijn door de NVWA. Dit betekent dat een koe zich pijnvrij moet voortbewegen en alle vier ledematen dient te belasten bij aanvoer. Het is bij een ernstige klauwaandoening dus vaak geen optie meer om de koe af te voeren in deze gevallen is amputatie van de gehele klauw een snelle en goede manier om de koe beter te laten lopen.

Lokale verdoving onderpoot
wegsnijden tyloom
Verband na chirurgie

Wat is er nodig voor klauwchirurgie?:

Voor het verwijderen van tylomen en deels of compleet amputeren van een klauw is het belangrijk dat de koe in een goede klauwbekapbox gefixeerd kan worden. Als u zelf niet zo´n box heeft, kunnen we afspreken op uw bedrijf te komen als de klauwbekapper er ook is, zodat we zijn box kunnen gebruiken. Het is handig om een paar emmers  water en een borstel klaar te zetten, of nog mooier: de klauw alvast schoon te spuiten. Daarnaast  een tafel voor de steriele operatie-instrumenten,een paar handdoeken en een prullenbak. 
De gehele ondervoet van de koe wordt verdoofd zodat de ingreep pijnvrij uitgevoerd wordt. De nazorg van de koe bestaat uit enkele verbandwissels, een pijnstiller en is sommige gevallen antibiotica. 

Bacteriologisch onderzoek melk:

Vanwege grote toestroom van melkmonsters in ons lab hebben wij het tijdstip waarop melkmonsters dagelijks worden ingezet gewijzigd naar 11 uur in de ochtend. Als u melk inlevert na 11 uur kunnen wij niet garanderen dat deze dezelfde dag nog wordt ingezet maar we zullen dit altijd proberen. 
 


Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Madelyn Proper, Rick Kempener en Sjoerd Malda.

Dierenkliniek Deventer
Smeenkhof 12
7429 AX Deventer