Nieuwsflits Juni 2021

Hittestress is niet over als het minder warm is.

Inmiddels hebben we de eerste warme periode weer achter de rug. De afgelopen weken kwamen wij meer dieren tegen die het door de warmte moeilijk hadden om bijvoorbeeld een (simpele) baarmoeder- of uierontsteking te overwinnen. Gelukkig zijn we inmiddels al een beetje gewend geraakt aan warme periodes en draaiden de ventilatoren bij jullie volop, ging er bijna overal weer extra buffer door het voer en kwamen de koeien pas de wei in als het wat koeler was.

Vergeet niet dat na een periode van warmte het lichaam van de koe nog wel even nodig heeft om weer in haar oude balans terug te keren. Blijf in die tussentijd dan ook vooral doorgaan met het voeren van buffer en zorg ook voor extra hygiene in de stal en de boxen. Ook moeten de dieren nog extra vers water kunnen drinken om zo weer snel op hun oude weerstandsniveau terug te komen.

Wat kun je doen aan uiersmet?

Uiersmet (ook wel UCD (Udder Cleft Dermatitis) genoemd), is met name een ernstige ontsteking van de uierhuid en omgeving. Die bevindt zich meestal tussen de voorste spenen en op de overgang tussen de voorste kwartieren en de buikwand. Kenmerkend zijn roodheid, korsten, vochtafscheiding en een onaangename geur. Ernstige gevallen van uiersmet worden gekenmerkt door een open wond met necrotisch (afstervend) weefsel en bloedingen.

Afbeelding met binnen, zoogdier, hond, knaagdier

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wanneer de melkader wordt aangetast kan uiersmet zelfs tot sterfte leiden. Maar ook is het voorgekomen dat koeien doodgingen aan een longontsteking, waarvan de oorsprong lag in uiersmet. UCD komt gemiddeld voor op 80% van de melkveebedrijven in NL, waarbij op die bedrijven tussen de 22-51% aangetaste dieren rondlopen. Behandeling is lastig, maar niet onmogelijk. Vooral als u op tijd begint te behandelen (als de plek nog niet zo groot is) is er een goede kans op herstel. Behandeling moet wel minstens 2 weken dagelijks worden volgehouden. U kunt deze plekken vroeg ontdekken door regelmatig “onder” de koe te kijken. Dit kan bijvoorbeeld met een spiegel op een steel als de koeien aan het voerhek staan of als de gehele koppel bekapt wordt. Vraag uw klauwbekapper om te melden welke koeien een smetplek hebben. U kunt met ons contact opnemen om te bespreken hoe de behandeling moet plaatsvinden.

Verworpen kalfje, koeien aangevoerd, een hond op het erf of honden in de buurt? Denk aan Neospora!  

Neospora is één van de belangrijkste oorzaken van verwerpen. Deze parasiet zorgt naast verwerpen ook voor onregelmatige terugkomers en steenvruchten. Raakt een koe besmet, dan komt ze hier nooit meer vanaf. Ruim 80% van de Nederlandse melkveebedrijven heeft één of meer met Neospora besmette koeien. Deze koeien hebben grote invloed op de vruchtbaarheid van de koppel. 

De route van koe op kalf is de belangrijkste besmettingsroute, ook wel verticale besmettingsroute genoemd. Daarnaast speelt de hond op het erf een grote rol. Als deze de kans krijgt vruchtwater of nageboorte van een besmette koe op te eten, gaat de hond hierna levenslang besmette eitjes uitscheiden via de ontlasting. Poept de hond in de wei of komt de ontlasting op een andere manier in het voer terecht, dan raken de koeien besmet. Dit wordt de horizontale besmettingsroute genoemd. Wees daarnaast ook attent op percelen die grenzen aan wandelpaden of woonwijken waar mensen hun hond uitlaten. Ook via deze weg zijn al verschillende bedrijven besmet geraakt.

Bij een verwerper is het al mogelijk en verplicht om via de overheid gesubsidieerd bloedonderzoek te laten doen op Brucella (en bij deelname aan de programma’s op) Salmonella, BVD, IBR en Leptospirose. Bij deelname aan het Neospora tankmelk programma wordt ook deze meegenomen bij het bloedonderzoek. Geen deelnemer? Dan wordt Neospora niet automatisch meegenomen, maar dat is dus wel belangrijk! Bel bij een verwerper met de praktijk, dan regelen wij dat er deelgenomen kan worden aan het bloedonderzoek. 

Denk bij aanvoer van koeien (met name uit Duitsland!) ook aan controle-onderzoek op Mycoplasma en Streptococcus agalactiae. Mycoplasma kan worden onderzocht in hetzelfde bloedmonster, Streptococcus agalactiae gaat via een melkmonster. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief!