Nieuwsflits november

Ondertekenen van uw ingevulde koekompas

Wij willen u vriendelijk verzoeken om de ingevulde koekompas-rapportage digitaal te ondertekenen (als u dit nog niet hebt gedaan tenminste). Het koekompas is anders niet geldig (en aangezien het ook als vervanger voor het wettelijk verplichte Bedrijfsgezondheidplan geldt) is dit wel noodzakelijk. Onze dierenkliniek krijgt binnenkort controle en daarom zouden we willen vragen dit voor vrijdag 13 november te doen. Ga hiervoor via melkweb naar externe links (helemaal onderaan de beginpagina), klik op koekompas en ga naar uw ingevulde koekompas: hier kunt u digitaal ondertekenen. U heeft ook recent een mail gekregen van ons als ondertekening nog moet gebeuren. Bedankt alvast voor de moeite


Calflyte-plus, of ook wel het eind van Effydral

Met de ‘R’ in de maand is iedereen weer alert op de Respiratoire problemen; oftewel: de longen. Maar in deze donkere dagen speelt ook jaarlijks de kalverdiarree weer op. Meer dan 40% van de kalveren hebben in de eerste drie levensweken afwijkende mest. Behalve dat het onplezierig is voor het dier, heeft het ook een grote economische impact. Op korte termijn zijn de behandelkosten, extra arbeid en toename van sterfte de grootste verliesposten. Op de lange termijn zijn de gevolgen nog veel groter door de opgelopen groeiachterstand. Dit geeft een vaars die pas op latere leeftijd wordt geïnsemineerd en aan de 1e lactatie begint, en bovendien een verminderde productie heeft tijdens de 1e lactatie.

Diarree zal, ongeacht de oorzaak, gepaard gaan met uitdroging, verzuring en energietekort die elk op zich al fataal kunnen zijn. Het is dan ook van groot belang om deze disbalans snel en efficiënt te corrigeren, en hiervoor is een uitgebalanceerde elektrolytenoplossing nodig. Tot zover niks nieuws.

Ondanks de goede resultaten heeft de fabrikant van Effydral besloten volledig te stoppen met de productie van deze electrolytenmix. Dit is jammer, maar gelukkig is er een alternatief dat nog beter is dan zijn voorganger: Calf Lyte plus. En dat voor dezelfde prijs! Velen van jullie gebruiken inmiddels dit product al ruime tijd en naar tevredenheid.

Calf Lyte Plus is de perfecte combinatie die rehydrateert, de verzuring snel corrigeert, energie aanlevert en bovendien – als enige in zijn soort- de immuniteit ondersteunt. De minimale vochtvoorziening van 6L per dag wordt bereikt door 3x daags een oplossing van Calf Lyte Plus in 2L water of melk te verschaffen. Het kan indien nodig zelfs als volledige melkvervanger worden aangeboden.
 

Mastitis door Streptococcus agalactiae in aangevoerde runderen uit Duitsland

Recent zijn er op een aantal melkveebedrijven in Nederland uitbraken geweest veroorzaakt door de bacterie Streptococcus Agalactiae. Deze bacterie is zeer besmettelijk en veroorzaakt vaak milde of subklinische mastitis met altijd een hoog celgetal. Het tankcelgetal kan op korte termijn oplopen tot boven de miljoen.

Voor de aanpak van deze uitbraken moeten vaak alle melkkoeien bemonsterd en positieve koeien behandeld of afgevoerd worden. De recente uitbraken zijn terug te leiden naar aankoop van melkkoeien uit Duitsland. Ons advies is dus om bij aankoop een screeningsonderzoek uit te voeren.

Screeningsonderzoek S. Agalactiae:

Omdat S. Agalactiae in grote hoeveelheid in de melk zit is het mogelijk een koemelkmonster te onderzoeken. Dit is een monster van alle 4 de kwartieren in een buisje. De kosten hiervoor bedragen € 12,55. Hierbij is strikte hygiëne rondom het nemen van het monster heel belangrijk net als bij normale monstername voor bacteriologisch onderzoek.

Hartelijke groeten,
Rick Kempener, Sjoerd Malda, Anne-Miek Timmermans, Karin van Heuven-van Kats en Elske van der Mik
 
Dierenkliniek Deventer

Smeenkhof 12
7429 AX Deventer

Tel. 0570-657000
www.dierenkliniek-deventer.nl