Nieuwsflits KoeKompas en Blauwtong

KoeKompas

Vanaf 2020 wordt er door zuivelorganisaties gebruik gemaakt van een nieuw systeem om de diergezondheid, het dierenwelzijn en de voedselveiligheid te waarborgen. Dit systeem, KoeMonitor is een combinatie van KoeData (voorheen CDM), KoeAlert en KoeKompas. 

KoeKompas bestaat al geruime tijd als management instrument en deelname is door verschillende zuivelondernemingen inmiddels in de leveringsvoorwaarden opgenomen. Koekompas moet bij bedrijven leverend aan Friesland Campina voor het eind van december 2019 ingevuld zijn. Met KoeKompas kijken veehouder en dierenarts samen naar voeding, water, huisvesting, welzijn, melken, werkroutines, jongvee-opfok en diergezondheid. Er wordt op veertig punten een score gegeven die met elkaar een risicoanalyse vormt. Aan de hand van de analyse krijgt u passend advies om de diergezondheid op uw bedrijf te verbeteren Hieronder een voorbeeld van het diagram:

Op dit bedrijf liggen de verbeterpunten vooral bij voeding & water + jongveeopfok

 U krijgt in het komende halfjaar een kaartje van ons met de datum, waarop wij bij u langskomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum van het BGP afgelopen voorjaar.
Stappenplan KoeKompas:

  • Maakte u nog gebruik van PBB?: geef dan voor 1 juli op Melkweb aan, dat u overstapt naar CDM. Dit kan via:
    • Melkweb > FocusPlanet > Koe > Eisen > Continue Diergezondheidsmonitoring
  • Meldt u zo snel mogelijk aan voor KoeKompas. Selecteer hier uw dierenarts: “Dierenkliniek Deventer”. Dit kan via:
    •   Melkweb > externe links > KoeKompas
  • U krijgt 3 weken voor de uitvoering van KoeKompas een kaartje met de voorgestelde datum en het tijdstip waarop we het KoeKompas op uw bedrijf komen invullen. Op de achterkant van dit kaartje staan een aantal gegevens, die we u vragen om vast in te vullen: dit vergemakkelijkt namelijk het bezoek.
  • Vul het veehouders gedeelte van KoeKompas niet meer dan enkele weken vooraf aan het bezoek door uw dierenarts in.

Blauwtong

We worden de laatste tijd veel gebeld door veehouders met vragen over een eventuele blauwtong vaccinatie. Blauwtong is een virus, wat door knutten wordt overgedragen en voor het eerst in 2008 in ons land is gesignaleerd. Na een verplichte vaccinatie is het niet meer gezien, tot nu toe.
In België en Duitsland zijn reeds klinische gevallen gemeld, en met de zomer op komst is de kans groot dat deze besmette knutten ook de Nederlandse grens zullen over steken. Verschijnselen van blauwtong zijn: enkele dagen acute hoge koorts, ontstoken ogen, benauwdheid en een productiedaling van 20-50%. Het typische beeld van de kapotte neusspiegel met korsten en neusuitvloeiing komt niet in alle gevallen voor, maar wordt ook gezien. Op de langere termijn: hogere kalversterfte, tegenvallende vruchtbaarheid en afwijkende kalveren. Vooral tijdens warme periodes in de zomer (hitte-stress) kunnen de symptomen ernstig zijn.

Over deze vaccinatie:
U mag hier zelf een keuze in maken, want de overheid houdt zich in tegenstelling tot de eerdere uitbraak op de vlakte. In essentie is de vraag: verzekeren door vaccineren, of niks doen en problemen riskeren? Het vaccin wordt op maat besteld, houd daarom rekening met een á twee dagen vertraging. Drie weken na de eerste vaccinatie krijgt de koppel een herhalingsvaccinatie, daarna volstaat eenmaal per jaar.