Aanvullend product BBP klauwgezondheid

TAF-spray

Samenstelling
Per gram:
Werkzaam bestanddeel: Thiamfenicol 28,5mg

Doeldiersoorten
Paard, rund, geit, schaap, varken, nerts, konijn

Indicatie
Alle doeldiersoorten:
Behandeling van oppervlakkige wondinfecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor thiamfenicol. 

Rund, geit en schaap:
Behandeling van klauw- en hoefinfecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor thiamfenicol, zoals rotkreupel, interdigitale dermatitis (Stinkpoot) en digitale dermatitis (Mortellaro). 

Contra-indicatie
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Dosering & toediening
Voor cutaan gebruik
Spuitbus goed schudden voor gebruik
De te behandelen plek bespuiten gedurende 3 seconden (gelijk aan ongeveer 45mg thiamfenicol)
Naargelang van het genezingsproces mag de behandeling worden herhaald, gedurende maximaal 3 opeenvolgende dagen.

Wachttijd

Melk: 0 dagen. Vlees: 0 dagen.