Terugblik veehoudersavond en vliegen vangen

Wat een avond! Inmiddels alweer een paar weken geleden hebben we wederom een succesvolle veehouders-informatie avond gehad. Er is een hoop verteld en nog meer gedronken, dus voor de zekerheid (en voor de niet aanwezigen) hierbij de hoogtepunten.

De avond begon met een korte samenvatting van het jaar wat ruimschoots achter ons ligt: een bewogen 2018. Het vizier staat nu op de toekomst, waarin onder andere de Koe Kompas een rol gaat spelen. Het PBB en BGP komen te vervallen en zullen worden vervangen door een uitgebreidere bedrijfsanalyse, genaamd Koe Kompas. Iedereen die dit nog niet gedaan heeft kan zich aanmelden via het aanmeldformulier op melkweb, zodat je alvast toegang krijgt tot je portaal op het zuivelplatform. Hier is allerhande informatie te vinden omtrent het Koe Kompas en zal op termijn ook het ‘veehouders deel’ van de Koe Kompas in te vullen zijn. Het inplannen van de afspraken volgt te zijner tijd, we zullen er zorg voor dragen dat iedereen in ieder geval vóór 31-12-2019 aan de beurt is geweest. Hiermee komt de jaarlijkse diergezondheidscheck (en mogelijk ook het Bedrijfsgezondheidsplan) te vervallen.

Terug naar de boerenavond: Wilma Steeneveld heeft de voor en nadelen van een (te) lange tussen kalf tijd laten zien aan de hand van een aantal rekenmodellen. Via onderstaande link kunt u de cijfers  toepasbaar maken voor uw eigen situatie. Zo is inzichtelijk te maken wat een eventuele kortere TKT zou betekenen voor uw bedrijf.
https://www.uu.nl/organisatie/veterinaire-service-en-samenwerking/veterinaire-economie/economische-schade-tkt

Na een korte koffiepauze is dhr. Pieter Jakobs ten tonele getreden. Pieter is dierenarts bij de NVWA en werkt in een aantal slachthuizen in het zuiden van het land. En let wel: hij is niet de vijand. Dat dit geen loze woorden waren werd al snel duidelijk met toen het invullen van het VKI formulier ter sprake kwam. Door hier bijvoorbeeld aan te geven dat een dier een lebmaag operatie of een keizersnede heeft gehad bent u niet langer verantwoordelijk voor eventuele karkas bezoedeling, maar de slachterij! Ook omtrent vervoer van (licht) gewonde dieren, drachtige dieren, of dieren die pas gekalfd hebben is veel duidelijk geworden. Al met al een interessant verhaal wat een verrassende inkijk heeft gegeven in het dagelijks werk van een slachthuis dierenarts.


Vliegen vangen

Vliegen zijn hinderlijk en kunnen de koeien afleiden van de voer- en wateropname. Vliegen geven ook veel stress bij de koe tijdens het (robot)melken. Vliegen en knutten kunnen bovendien ziektes overbrengen op de koeien (risico op blauwtong, schmallenberg) en zelfs de melk besmetten (wranguiers).

Voorkomen is beter dan genezen

Met een goede algemene hygiëne op het erf en rond de dierenverblijven, voorkom je dat er broedplaatsen voor vliegen ontstaan, dus dat de vliegen zich kunnen voortplanten. Zorg dus dat het zowel in, als ook buiten de stal schoon en droog is (geen plasjes of vochtige plekken).

De bestrijding:

Ventilatie: een goede ventilatie van de (melk)stal en AMS systeem zorgt ervoor dat vliegen zich niet willen vestigen op deze plekken.

Vliegen dodende middelen breng je aan op de rustplaatsen van de vliegen: stalmuren, zoldering, vensterbanken, of hokwanden.
Tegelijk is het erg belangrijk om ook de koe te beschermen. op die manier voorkom je dat de hinderlijke vliegen bij het uier kunnen komen. Hiervoor hebben wij de volgende middelen:

Butox: Butox is een gebruiksklare pour-on oplossing ter preventie en bestrijding van (stekende) vliegen en (bijtende of bloedzuigende) luizen en knutten bij runderen. Het middel heeft een werkzaamheidsduur van 6 tot 10 weken.

Auriplak oorplaatjes: De Auriplak oorplaatjes zijn langwerkend (4 maanden) en daardoor zeer geschikt voor wanneer de pinken weer naar buiten gaan. Ook bewezen effectief tegen knutten. Breng 2 oorplaatjes aan als je het uier ook wilt beschermen tegen de wrang-bacterie.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of andere zaken waarbij wij u tot dienst kunnen zijn? Schroom niet en bel , mail of app ons! Telefonisch spreekuur van maandag tot en met  zaterdag van 08.00-09.00 uur, info@dierenkliniekdeventer,nl of app naar ons mobiele nummer. Heeft u geen appjes ontvangen over bijvoorbeeld de veehoudersavond? Wellicht hebben wij niet uw juiste mobiele nummer in de groesapp staan; geef dit dan ook even aan ons door.

Met vriendelijke groet,

Karin van Heuven-van Kats, Elske van der Mik, Rick Kempener en Sjoerd Malda.