Nieuwsflits februari

Workshop jongvee

Door de cursus verloskunde van vorige week weten we nu allemaal hoe we de kalfjes levend en gezond ter wereld kunnen laten komen. Nu is het tijd om ervoor te zorgen dat dit prille geluk opgroeit tot de topper van de toekomst!

Geef je daarom snel op voor de kalveropfokcursus op 25 februari van 11.00 tot 14.30 uur. Omdat het bij een goede kalveropfok toch vooral om goede voeding gaat, geven we het goede voorbeeld en wordt deze kalveropfokcursus een heerlijke lunchmeeting!
(En houd je ook nog een stukje middag over)

De onderwerpen die aan bod komen zijn: Het gezonde jonge kalf, van 0-2 weken, dat vlot drinkt, goed groeit en geen diarree heeft. En wat te doen als het even wat minder loopt: We bespreken diverse kalverziektes en behandelingen. Verder gaan we biestkwaliteit vergelijken en kijken we welk kalf de meeste antistoffen heeft. Ook willen we de nieuwe waardes van kalfOK bespreken. Tijdens de lunch is het de bedoeling dat we met elkaar komen tot een voor ieder bedrijf praktisch uitvoerbare methode om van een pasgeboren kalf een topkoe in de dop te maken!!!

Geef je snel op, want voor je het weet zit het vol!

Registratie van mastitisgevallen

Weet u nog de ernst, duur en het herstel van de mastitisgevallen in 2018? Is er een bepaald kwartier of zijn er koeien van een bepaalde lactatie waarbij er meer uierontsteking optreedt? 

Ondanks dat deze gegevens vaak in een managementsprogramma staan wordt hier te weinig mee gedaan. In 2019 willen wij de uiergezonheid nog beter in kaart brengen met stickers die we op de deksel van een doos met mastitisinjectoren zullen plakken.   

Op het moment van behandeling noteert u het type mastitis en de gegevens van het dier. Ingevulde deksels kunt u bij ons inleveren en de gegevens zullen geanalyseerd worden zodat u een bedrijfsspecifiek advies krijgt voor de behandeling van mastitis.

Geheugen steuntje:
Type 1: Afwijkende melk: vlokken of slierten in de melk
Type 2: Afwijkende melk en afwijkend uier: hard, rood gezwollen en/of pijnlijk
Type 3: Afwijkende melk, afwijkend uier en afwijkende koe: koorts, minder melk en minder eetlust.

In ruil voor het inleveren van een deksel mag u twee gratis sneltesten laten uitvoeren op de praktijk.

Kalf OK, wat moet je ermee?

Zoals bekend, kan er via de zuivelfabrikant een rapportage over de gezondheid van het jongvee gemaakt worden. Met dit kalfOK-rapport krijgt u punten voor Focus Planet en bovendien is het verplicht voor de TopZuivel lijn.

Wij zouden het erg waarderen als wij, de dierenarts, deze rapportages in kunnen zien. Dit kan direct bij het “aanvinken” van de machtiging aan de zuivelonderneming (bij Friesland Foods op “melkveeweb”). Wanneer dit vergeten is, kunt u dit alsnog doen op melkveeweb: hiervoor trekt u de machtiging eerst in, vervolgens zet u de machtiging weer aan waarbij ook de dierenarts gemachtigd wordt.

Weet u niet zeker of de dierenarts gemachtigd is? Bel ons dan even, dan kijken wij of we de rapportage kunnen inzien op Veeonline, als we dit niet kunnen, staat de machtiging niet goed. Dank alvast voor de moeite!
 

GD onderzoek naar wormbesmettingen op melkveebedrijven

Heeft u een gesloten bedrijfsvoering (geen aanvoer) en weidt u het jongvee niet, maar de koeien wel?

Doe dan mee aan een (vrijwillig en gratis) onderzoek naar worminfecties. We zullen dan in 2019 allerlei monsters (mest, melk en bloed) gratis kunnen laten onderzoeken van dieren op uw bedrijf die voor het eerst naar buiten gaan komend weideseizoen.

Doet u geheel niet aan weidegang? Dan kunt u zich ook aanmelden, want dan past u in de “controle”-groep (groep waarmee de uitkomsten worden vergeleken om conclusies te kunnen trekken). U heeft dan geen voordeel in de uitslagen, want er zijn immers geen wormen op uw bedrijf, maar u krijgt wel een vergoeding hiervoor. U kunt zich opgeven bij ons voor dit onderzoek (graag zo snel mogelijk en in ieder geval voor begin maart 2019).