Nieuwsflits mei 2011

De laatste tijd staat de pers vol met berichten over het gebruik van antibiotica in de veehouderij. Hierbij is vooral het risico op het ontstaan van resistente bacteriën bij de mens van belang. Daarom heeft de toenmalige Minister van Landbouw vorig jaar besloten dat er in 2011 20% minder antibiotica moet worden gebruikt en deze reductie moet in 2013 zijn opgelopen tot 50%. Als Dierenkliniek Deventer vinden we dit onderwerp erg belangrijk en werken daarom transparant door centrale registratie van voorgeschreven en geleverde antibiotica (centrale database heet VetCIS). Met deze data kan de Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit bepalen in welke sectoren van de veehouderij het meeste antibiotica wordt gebruikt. Ook wordt duidelijk welke dierenartsen het meeste antibiotica voorschrijven en aan welke UBN’s deze antibiotica wordt geleverd.
Wanneer we in de melkveehouderij het antibioticagebruik willen terugdringen, kunnen we het snelste resultaat halen door vermindering van het gebruik van droogzetters (= ruim 50% van het totale antibioticagebruik in de melkveehouderij). Een manier zou kunnen zijn het selectief droogzetten van koeien, dus alleen een droogzetter gebruiken, wanneer een koe 1 of meer van de 3 laatste monstername’s voor droogstand een celgetal laat zien van boven de 250.000 (of bij een vaars boven de 150.000). Dit kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de reductie van het antibioticagebruik. Het gevaar bestaat echter dat hierna weer een toename van het antibioticagebruik zal ontstaan voor de behandeling van vaker optredende uierontsteking na het afkalven. Koeien die namelijk worden drooggezet zonder antibiotica, hebben een veel hogere kans om een uierontsteking te ontwikkelen in de lactatie dan een koe die met antibiotica is drooggezet. Zo kunnen we van de regen in de drup komen: een hoger gebruik van antibiotica door noodzakelijke behandelingen van mastitis tijdens de droogstand en in de lactatie.
Tot er meer bekend is over dit risico, blijft ons advies om alle koeien met antibiotica (liefst in combinatie met een teatsealer) droog te zetten. De Gezondheidsdienst voor Dieren start binnenkort met een groot onderzoek in Nederland, waarbij gekeken zal worden hoe groot dit genoemde risico is bij selectief droogzetten. Wilt u meer details weten over dit onderzoek, kijk op onze website. Wanneer u zich voor dit onderzoek wilt aanmelden, kan dit ook via onze praktijk. Overigens staat er over dit onderwerp een uitgebreid artikel in de Boerderij van vorige week (nr 31). Herkent u overigens de veehouder, die op de foto’s hierbij staat? (Wim Klein Douwel uit Herxen).