Jaarlijkse informatiebijeenkomst

Beste veehoud(st)ers,

Hierbij een vooraankondiging van onze jaarlijkse informatiebijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op woensdag 16 februari 2011 vanaf 20.00 uur in zaal Boode te Bathmen. Voor deze avond hebben wij een zeer vooraanstaande spreker bereid gevonden een inleiding te verzorgen op deze avond: namelijk professor/dierenarts Henk Vaarkamp (zie het bijgevoegde artikel). Noteer deze datum dus alvast in uw agenda! Begin februari ontvangt u nog een specifieke uitnodiging voor deze avond.

Met vriendelijke groeten,

Karin van Heuven-van Kats

Lees het artikel (.pdf)