Nieuwsflits Maart

Nooit meer blauwtong ??!!

In 2008 en 2009 hebben wij bij de meeste van u alle koeien gevaccineerd tegen blauwtong. Mede daardoor is er vorig jaar geen enkele besmetting vastgesteld. We kunnen er helaas nog niet van uitgaan dat we nu van de blauwtong af zijn.

Op dit moment zijn er nog veel dieren aanwezig die in 2007 de ziekte hebben doorgemaakt. Deze dieren hebben een zeer lange bescherming en er wordt vanuit gegaan dat ze niet nogmaals besmet kunnen worden met blauwtong. De dieren die we in 2008 en 2009 geënt hebben, zijn gedurende de knuttenperiode beschermd voor blauwtong. Deze bescherming is alleen niet levenslang, waardoor we hem jaarlijks zullen moeten herhalen.

In de toekomst zullen we steeds meer dieren hebben die de ziekte zelf niet meer hebben doorgemaakt, en die dus ieder jaar weer gevoelig zijn voor de infectie. Op deze manier wordt het aandeel dieren dat mogelijk besmet kan worden ook steeds groter. De kans dat de knutten die deze winter hebben overleefd een gevoelig dier treffen zal daarmee dus ook toenemen.
Het blauwtongvirus kan bij schapen ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken en zelfs tot sterfte leiden. Ook runderen die besmet zijn met blauwtong lijden zichtbaar (zoals velen zich waarschijnlijk nog wel kunnen herinneren) en geven minder melk. Een uitbraak heeft ook in de rundvleessector duidelijke economische gevolgen, naast een aantasting van het welzijn van de dieren. Overigens is de schade die niet direct zichtbaar is bij de dieren, zoals bijvoorbeeld een verminderde vruchtbaarheid, vaak vele male groter dan de direct zichtbare schade.

Dat de ons omringende landen het probleem ook zeer serieus nemen blijkt wel uit het feit dat de vaccinatie bij onze zuiderburen dit jaar weer verplicht is. In Nederland is de vaccinatie niet verplicht gesteld (mede omdat het hier een dierziekte betreft waar alleen dieren ziek van worden en er dus geen gevaar is voor de volksgezondheid). Wel wordt door alle instanties vaccineren ten zeerste aanbevolen.

Het is belangrijk om de dieren te vaccineren vóór juni, omdat dieren vanaf dan het risico lopen om geïnfecteerd te worden met blauwtong. Blauwtong wordt overgebracht door knutten (mugjes) die vooral in de zomer actief zijn. Daarom wordt 1 juni gezien als het begin van het blauwtong seizoen. Voor dieren die vorig jaar niet zijn geent is een tweede vaccinatie, 3 weken na de eerste nodig.

Voor het exporteren van jongvee is het in de meeste landen verplicht om de dieren te enten, en deze enting te laten registreren bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Wanneer u de mogelijkheid van exporteren in de toekomst niet uit wilt sluiten raden wij u aan om alle geente dieren te registreren. Dit gaat als volgt:

  • Geef bij het maken van de afspraak om te enten even aan dat de dieren ook geregistreerd moeten worden, dan nemen wij vast een entlijst mee.
  • Wij registreren aansluitend alle geënte dieren, de entdata en de entstof (inclusief batchnummer).
  • De kosten voor registratie zijn:
  • 7.50 euro registratiekosten plus 10 cent per gemiddeld aanwezig dier per jaar voor de Gezondheidsdienst (dus eenmalig)
  • 7.50 euro registratiekosten per keer dat wij de dieren in de computer zetten (voor de dierenarts)
  • De kosten voor het enten zijn:
  • De entstof afhankelijk van het aantal 1,50 -2.00 euro per dier, met een minimum van 10 dieren
  • De visite en de tijd die het kost om de dieren te enten

Wij hopen dat u ook dit jaar de dieren weer de optimale bescherming wilt geven tegen blauwtong en ons binnenkort belt voor een afspraak!!

Met vriendelijke groet,

Elske van der Mik, Karin van Heuven-van Kats, Ruben Tolboom