Studiemiddagen

Beste (melk)veehouders,

Vorige week hebben we een zeer geslaagde en gezellige informatie-avond gehouden met als onderwerp Jongveeopfok. Tijdens deze avond heeft Elske van der Mik een aantal aandachtspunten toegelicht. Daarna heeft Anja Smolenaars (dierenarts bij de GD) een inleiding gehouden over biestmanagement, kalverdiarree, cryptosporidiose en drinkautomaten. Na de pauze ging Ruben Tolboom in op de gevaren tijdens de opfokperiode: met name pinkengriep en worminfecties.

Wanneer u deze presentaties nog eens wil nalezen of omdat u niet in de gelegenheid was deze avond bij te wonen (wellicht vanwege het barre winterweer en de slechte omstandigheden op de weg) hebben we op onze website www.dierenkliniekdeventer.nl de presentaties voor u neergezet.

Verder heeft Elske een formulier uitgedeeld, waarin u kon inschrijven voor een 2-tal studiemiddagen: “Vaarzenmastitis” en “Klauwgezondheid”. Deze middagen willen we in het voorjaar van 2010 gaan organiseren: in groepjes van maximaal 10 veehouders zullen we een ronde maken over het bedrijf van 1 van de deelnemers. Hierbij zullen we de sterke en zwakke punten van de bedrijfsvoering op het gebied van vaarzenmastitis en klauwgezondheid benoemen en daarna aan de keukentafel ingaan op de theorie en de toepassing hiervan in de praktijk. Wanneer u interesse hebt in 1 of beide van deze middagen, verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons kenbaar te maken (via dit formulier). U kunt uiteraard ook met uw gehele eigen studieclub inschrijven voor deze middagen:

U kunt ons ook een mail sturen (info@dierenkliniekdeventer.nl), faxen (0570-658225) of telefonisch aanmelden tijdens het spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur op werkdagen.

Met vriendelijke groeten,

Karin van Heuven-van Kats