Vruchtbaarheid

We hebben de mogelijkheid om paarden op dracht en ideale moment van eispong te scannen. Mogelijke dracht doen we vanaf 18-19 dagen na inseminatie Het voordeel voor u is, dat u dan niet met uw merrie (met veulen) hoeft te reizen. Hiervoor komen we met ons echo-apparaat langs op uw huisadres.

De merrie is een dier waarvan de vruchtbaarheid sterk afhankelijk is van het seizoen. De beste tijd om een merrie te dekken of insemineren is vanaf eind april tot en met juli In deze periode is de vruchtbaarheid het grootst. De cyclus bij het paard is ongeveer 21 dagen. Zodra de cyclus bij de merrie regelmatig is kan met dekken of insemineren worden begonnen. Het beste tijdstip daarvoor is zo’n 1-2 dagen voor het eind van de hengstigheid, omdat de eisprong rond die tijd plaatsvindt. Het meest ideale is een inseminatie iets na de ovulatie. De hengstigheid duurt ongeveer zo’n 5-7 dagen. Bij oudere merries of merries waarbij het geboorteproces abnormaal is verlopen, kan men het beste de veulenhengstigheid (= eerste hengstigheid op ongeveer 7-12 dagen na het veulenen) overslaan.
De dracht duurt 11 maanden.

echo
Echografie bij een merrie
echobeeld
Echobeeld van een drachtige merrie 17 dagen na dekken

Is de merrie hengstig?

Dit kan gecontroleerd worden door de merrie te ‘schouwen’. De merrie wordt hierbij in de buurt van de hengst gebracht, waarbij ze gescheiden zijn door bijvoorbeeld de boxdeur. Laat beiden aan elkaar snuffelen en neem er vooral voldoende tijd voor. Als de merrie niet hengstig is zal ze ‘afslaan’: ze tolereert de hengst niet in haar buurt en slaat soms zelfs met de achterbenen. Denk daarbij aan je eigen veiligheid! Is de merrie wel hengstig, dan zal ze een aantal hengstigheidsverschijnselen vertonen: ze heeft interesse voor de hengst, ze ‘blitst’ (= knipperen met de vulvalippen), ze houdt de staart opzij, zakt wat door de achterbenen en laat troebele urine lopen. De ene merrie zal dit gedrag beter laten zien dan een andere. Aanvullend gynaecologisch onderzoek door de dierenarts is dus vaak noodzakelijk om het exacte tijdstip van dekken of insemineren te bepalen. Dat gebeurt m.b.v. echografie. Merries met een veulen laten nog wel eens moeilijk hengstigheid zien.

Dekken of insemineren?

In de natuur wordt de merrie gedurende een periode van hengstigheid meerdere malen door de hengst gedekt: de kans dat zo op het goede moment wordt gedekt is natuurlijk groot. Tegenwoordig wordt een merrie echter meestal drachtig dankzij kunstmatige inseminatie. dat heeft niet alleen hygiënische voordelen, maar ook kunnen op deze manier van één sprong van de hengst meerdere merries worden ‘gedekt’. Een nadeel van KI is dat het sperma ondanks alle behandelingen die het ondergaat, minder lang leeft dan bij natuurlijke dekking en dat een zeer nauwkeurige eisprongcontrole daarom bij deze manier van bevruchten noodzaak.

Is de merrie drachtig?

Begin in ieder geval al op 15 dagen na het insemineren met schouwen. Het uitblijven van een hengstigheid kan dracht doen vermoeden, maar dat is geeft niet volledig zekerheid. De meeste zekerheid op drachtigheid verschaft een echo op ongeveer 17 dagen na inseminatie. Is de merrie onverhoopt niet drachtig geworden dan kan ze opnieuw worden geinsemineerd of gedekt. Het maken van een echo heeft als bijkomend voordeel dat tweelingdracht tijdig gesignaleerd wordt. Tweelingdracht eindigt bij een paard vrijwel altijd in een abortus en daarom is vroeg ingrijpen door de dierenarts nodig: één van de twee vruchtjes kan dan worden verwijderd. Wanneer de merrie drachtig is bevonden is het raadzaam dit onderzoek te herhalen: zo’n 15% van de drachtigheden wordt op 40 dagen afgebroken. Dat is heel vervelend maar puur natuur. We zien nogal eens dat merries op 17 dagen drachtig zijn bevonden en dat de eigenaar een jaar later vergeefs op het veulen wacht… Zoals genoemd kunnen bij het gynaecologisch onderzoek van de merrie ook afwijkingen worden aangetroffen aan de eierstokken, de baarmoeder, de schede en de vulva. Deze kunnen worden behandeld.