Paarden algemeen

Ons doel voor de gezondheidszorg van uw paard is een zo goed mogelijke zorg bieden op het niveau van de eerstelijns diergeneeskunde. Hieronder vallen alle voorkomende werkzaamheden die ter plaatse uitgevoerd kunnen worden. Het behoort niet tot de mogelijkheden om paarden intern in onze kliniek te behandelen.

Wat kunnen wij voor u en uw paard betekenen?

Uiteraard kunnen wij bij gezondheidsklachten uw paard onderzoeken, behandelen en zo nodig is er de mogelijkheid van aanvullend onderzoek, zoals bv. bloedonderzoek, mestonderzoek, bioptieen, bacteriologisch onderzoek etc. Afhankelijk van de bepalingen die wij wensen en noodzakelijk achten, wordt het monster in ons eigen lab onderzocht, of opgestuurd naar de Gezondheidsdienst te Deventer of naar een lab in Duitsland.

laboratorium

Vaccineren

Het is erg belangrijk uw paard te beschermen tegen een aantal ziekten. Dit kan door middel van vaccineren. Door een vaccinatie bouwt het paard op een gecontroleerde manier afweerstoffen op tegen een ziekte. Er zijn verschillende vaccinaties mogelijk, maar voor alle paarden is het van belang om jaarlijks te worden gevaccineerd tegen influenza en tetanus.

Influenza en tetanus

Dit zijn ziektes die alle paarden kunnen krijgen en ook voor alle paarden gevaarlijk kunnen zijn. Influenza is een virusziekte: “paardengriep”, wat voor paarden zeer heftig en zelfs dodelijk kan uitpakken. Tetanus is een bacteriële infectie die vanuit straatvuil via een wondje het lichaam kan binnendringen en speciaal voor paarden zeer ernstige gevolgen kan hebben. Voorkomen is beter dan genezen….De influenza en tetanus vaccinatie kunnen in 1 injectie worden toegediend. Voor wedstrijdpaarden is deze vaccinatie elk jaar verplicht! Voor een goede bescherming krijgt uw paard eerst een basisvaccinatie. Dit betekent twee opeenvolgende injecties met 4 tot 6 weken ertussen. Wanneer de basisvaccinatie goed is uitgevoerd, is het voor de meeste paarden voldoende om de vaccinatie jaarlijks te herhalen. Bij paarden die erg gevoelig zijn voor luchtweginfecties is het echter raadzaam om 2 keer per jaar te vaccineren. Voor paarden die internationaal starten is twee keer per jaar vaccineren zelfs verplicht! Een veulen dient zijn of haar eerste vaccinatie te krijgen op een leeftijd van 6 maanden. Als de merrie tijdens haar leven altijd goed geënt is, bij voorkeur tijdens de dracht (liefst 2 mnd voor de verwachte geboorte van het veulen), heeft het veulen via de biest voldoende antistoffen gekregen om het de eerste 6 maanden te beschermen. Mocht dit niet het geval zijn kunt u het beste met uw dierenarts overleggen wat dan de beste leeftijd is om te enten. Voor een goede bescherming dient het veulen 4-6 weken later de 2e enting te krijgen en 6 maanden later de 3e. Daarna dient de enting jaarlijks te worden herhaald net als bij volwassen paarden.

Rhinopneumonie

Bij paarden zien wij twee belangrijke types van het Equine Herpes Virus (Rhinopneumonie): type EHV 1 en type EHV 4. Type 4 is wijdverspreid in Nederland en veroorzaakt vooral griepachtige verschijnselen. Deze zien we meestal bij gespeende veulens en jaarlingen, waarbij gebrek aan eetlust, koorts, neusuitvloeiing en hoesten kunnen optreden. Type 1 is in principe veel schadelijker, want naast dezelfde griepachtige verschijnselen als bij EHV4, veroorzaakt dit type ook verwerpen, doodgeboorten en/of verlammingen. De op de markt zijnde vaccins bieden bescherming tegen de verkoudheidsvorm, dus de griepachtige verschijnselen. Er is geen waterdichte bescherming tegen verwerpen en voor verlammingsverschijnselen is 100% bescherming niet aangetoond. Vaccins dienen vooral om de uitscheiding van het virus te beperken. Daarom heeft het de voorkeur om alle paarden in de stal te vaccineren tegen EHV1. Bij verhoogde kans op abortus door rhinopneumonie kan het dus raadzaam zijn om uw merrie op de 5e, de 7e en de 9e maand van de dracht te laten enten tegen deze ziekte. Overleg met uw dierenarts of dit risico bij uw merrie speelt. Daarnaast moeten goede managementmaatregelen genomen worden, zoals het in quarantaine plaatsen van nieuwe paarden.

Nieuws
Mei 2010:
Volgens Vakgroep LTO Paardenhouderij is het niet nodig paarden die in Nederland verblijven te vaccineren tegen het West–Nijlvirus (WNV). Dat wordt pas noodzakelijk als de ziekte in Nederland is vastgesteld. Vaccinatie wordt echter wel aangeraden voor paarden die in internationaal worden vervoerd vanuit gebieden waar WVV recent is vastgesteld (bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Italië). Het virus kan bij paarden en mensen tot hersenaantasting leiden en is soms zelfs fataal. Er bestaat een vaccin tegen WVD, dat ook in Nederland op de markt is.

Schimmel

Het is ook mogelijk om tegen schimmelinfecties te vaccineren. De enting is vrij kostbaar en wordt niet standaard ingezet om schimmel te voorkomen. Wanneer een paard echter een uitgebreide of hardnekkige schimmelinfectie heeft kan het vaccin helpen om sneller van de infectie af te komen.

Keuring

Bij aankoop van een paard kunnen we voor u de aankoopkeuring doen. Hiervoor zullen we uw paard (uitgebreid) klinisch onderzoeken. Wenst u ook een röntgenologische keuring, dan kunt u terecht bij een van de klinieken bij ons in de buurt. Dit laatste geldt ook voor kreupelheden waar een aanvullend röntgenologisch onderzoek nodig is.Tegenwoordig worden steeds meer paarden en pony’s veterinair gekeurd. Dit kan zijn bij aankoop of verkoop of bij opname in de verzekering. Afhankelijk van de waarde van het dier en de wensen van een koper wordt er een meer of minder uitgebreide keuring uitgevoerd. De algehele gezondheid, hart en longen en eventuele kreupelheden worden altijd beoordeeld. Voor de beoordeling van de verschillende gangen van het paard is er een geschikte verharde ondergrond voor het lopen in rechte lijn nodig en zijn er liefst twee cirkels voor onderzoek op de volte, een cirkel met harde ondergrond en een cirkel met mul zand. Van elke keuring wordt een onderzoeksverslag gemaakt, dat de opdrachtgever na afloop ontvangt.

Paspoort en chip

Uiteraard kunnen wij uw paard of veulen chippen of zo u wilt de werking en lokatie van de reeds aanwezige chip controleren bv. bij de jaarlijkse influenza-tetanus vaccinatie. Waarom? Vanaf 1 januari 2006 moet elk paard, pony of ezel vanaf de leeftijd van 7 maanden voorzien zijn van een chip en een paspoort en veulens voor de leeftijd van 7 maanden zonder chip en paspoort mogen alleen aan de voet van de moeder vervoerd worden. Een paspoort kan worden aangevraagd bij de stamboekorganisaties of bij de KNHS. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.nl-paardenpaspoort.nl.

Een chip is een transponder die wordt ingebracht in de halsspier van het paard met een holle naald. Deze transponder is met behulp van een reader af te lezen. Elk paard wordt zo van een uniek nummer voorzien. Als medicijnen aan het paard moeten worden toegediend dient het paard te zijn (evt. worden) voorzien van een paspoort en een chip. De dierenarts noteert de toegediende medicijnen in het paspoort. Sommige medicijnen hebben een wachttermijn voor de slacht (dit is de periode waarin het paard na de laatste toediening niet geslacht mag worden). Ook wormmiddelen hebben een wachttermijn, die bij toediening achteraf aan een dierenarts dienen te worden doorgegeven zodat hij/zij dit in het paspoort kan vermelden.

Bovenstaande verplichting tot medicijnregistratie hoeft niet indien definitief wordt afgezien het paard ooit voor de slacht aan te bieden; dit wordt dan in het paspoort vermeld. Dit geldt dan echter ook voor de eventuele nieuwe eigenaar bij verkoop van het paard. Er zijn ook medicijnen die uitsluiten dat het paard nog ooit geslacht mag worden.

Voor vragen of opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar op tel. 0570-657000, wanneer u belt tussen 8.00 en 9.00 uur heeft u direct een dierenarts aan de lijn en kunnen we eventueel een afspraak maken. Na 9.00 uur krijgt u een assistente aan de telefoon. Voor spoedgevallen zal zij met de dienstdoende dierenarts direct telefonisch contact opnemen.