Landbouwhuisdieren

Onder landbouwhuisdieren verstaan we alle bedrijfsmatig gehouden dieren. In onze praktijk zijn dat: koeien (melkvee en vleesvee), varkens, schapen, geiten en kippen.