Droogstand 2.0

Een goede droogstand is essentieel voor een gezonde start van de volgende lactatie en een hoge productie van melkkoeien. Onder de noemer “Droogstand 2.0” proberen wij onze melkveehouders te ondersteunen bij het verbeteren van de droogstandsstrategie en de uitvoering daarvan.

Dierenkliniek Deventer heeft bij al haar 140 melkveehouders de droogstand geëvalueerd. Al deze gegevens zijn in een grafiek verwerkt, waarmee aan elke veehouder duidelijk gemaakt kan worden hoe hij staat ten opzichte van de andere veehouders in onze praktijk. Per bedrijf is berekend welk percentage koeien tijdens de droogstand is genezen van een (subklinische) infectie; en tevens het percentage koeien dat tijdens de droogstand een nieuwe mastitis-infectie heeft opgelopen.

“De veehouders die met hun percentage nieuwe infecties onder de 10% zitten; èn met hun genezing boven de 80% beschouwen we als toppers. Zij krijgen een hele dikke voldoende voor hun droogstandsevaluatie.”